Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Wymiana szlabanów na terenie zewnętrznym Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.89.2023.JŚ

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie