Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Projekt „Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych.”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/SBN/2018

Zapytanie ofertowe na usługę  stworzenia dwóch scenariuszy warsztatów dla nauczycieli i dyrektorów 38 szkół „Superwizja partnerska w praktyce szkolnej” i „Praca grupowa uczniów i jej ocena” oraz przeprowadzenia w/w warsztatów.

 

Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 06.03.2018. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

protokół postępowania - 7.03.2018

wyniki postępowania - 7.03.2018


Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1.1

Załącznik nr 1.2

Załącznik nr 2.1

Załącznik nr 2.2