Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa eksponatu: robota humanoidalnego "Nowy Kopernik".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

DZP.260.55.2022.MSt;

Tryb: zamówienie z wolnej ręki.


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2022/S 175-495143 z dnia 12 września 2022 roku.