Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Przegląd, naprawa i legalizacja gaśnic dla 27. Pikniku Naukowego Centrum Nauki Kopernik i Polskiego Radia.

DZP.261.64.2024.MF

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie