Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Wymiana i montaż szyb do Planetarium i przy zejściu na parking dla Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.52.2023.MF

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie