Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

SOWA to inicjatywa Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik, która pomoże budować zaangażowanie w naukę i jej społeczne rozumienie. Pozwoli przekonać się, że nauka nie jest zbiorem faktów, tylko sposobem zdobywania wiedzy, poznawania świata, istotną częścią ludzkiej kultury.

Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności powstaną przy działających już instytucjach, takich jak domy kultury, biblioteki, muzea. Będą czerpać z najlepszych doświadczeń edukacyjnych i wystawienniczych Kopernika. Każda SOWA zostanie nieodpłatnie wyposażona w wystawę (15-18 eksponatów), zestawy do prowadzenia warsztatów edukacyjnych oraz pakiet programów edukacyjnych, przygotowanych przez Centrum Nauki Kopernik. Instytucje będą także zaproszone do udziału w programach realizowanych przez Kopernika, takich jak Klub Młodego Odkrywcy czy program edukacji kosmicznej realizowany wspólnie z Europejską Agencją Kosmiczną. W przyszłości może powstać również sieć współpracy, służąca wspólnym działaniom i wymianie doświadczeń.

Nabór jest przeprowadzany przez Centrum Nauki Kopernik. Swój udział można zgłaszać do 24 czerwca 2021 r., wyniki zostaną ogłoszone 6 września 2021 r.

Poszukiwane są instytucje dysponujące odpowiednimi kompetencjami (zajmujące się działalnością edukacyjną i kulturalną) oraz odpowiednią przestrzenią, które zechcą w partnerstwie z Centrum Nauki Kopernik udostępniać publiczności interaktywne wystawy związane z nauką i prowadzić programy edukacyjne dla społeczności lokalnej.

Wnioski powinny być składane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz zainteresowane instytucje, działające w miejscowościach posiadających status miasta, których liczba mieszkańców nie jest wyższa niż 150 000.

Dwie pierwsze, „pilotażowe” Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności zaczną działać jesienią tego roku - w Raciborzu i Piotrkowie Trybunalskim. 18 kolejnych powstanie w 2022 r., a w 2023 r. – 12 następnych.

Więcej informacji o Inicjatywie „SOWA” i naborze: https://www.kopernik.org.pl/projekty-dofinansowane/sowa

Wirtualny spacer (wizualizacja): https://youtu.be/racUsJnmKQY

Inicjatywa „SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021-2025.