Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Tytuł projektu

Projekt „Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych.”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/SBN/2018

Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia szkoleń dla nauczycieli w projekcie „Szkoła bliżej nauki”.
 

Treść ogłoszenia została zmieniona

Treść ogłoszenia została zmieniona w zakresie przedmiotu zamówienia, tj. kwoty przeznaczonej i wymiaru czasowego zamawianej usługi oraz załącznika - formularza oferty. W związku z powyższym termin składania ofert został przedłużony do dnia 26 stycznia 2018.


Treść zapytania

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


Kod CPV 80000000-4

Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 23.01.2018.