Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-WYKONAWCZEJ DOTYCZĄCEJ MODERNIZACJI INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYLACJI W BUDYNKU PLANETARIUM CENTRUM NAUKI KOPERNIK.

Tryb podstawowy bez negocjacji

DZP.260.7.2023.MW


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://kopernik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Indywidualny adres niniejszego postępowania: https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,121535,d2292d2693dc0beef72597095b5545dd.html