Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A
Zakup i dostawa dwóch mikroskopów stereoskopowych z akcesoriami. DZP.260.31.2024.JG Tryb: podstawowy bez możliwości negocjacji Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej pod adresem : https://platformazakupowa.pl/transakcja/932660