Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Przedmiotem zamówienia jest produkcja 8 nagrań wideo z montażem oraz 4 samych montaży z dostarczonych przez CNK nagrań

Znak sprawy: PIK.261.14.2022 

 

Termin składania ofert: 24 sierpnia 2022, do godz. 16:00

 

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty