Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Zamawiający w ramach zapytania ofertowego zaprasza do złożenia oferty służącej udzieleniu zamówienia na kompleksową usługę w zakresie tłumaczenia pisemnego z jęz. polskiego na jęz. angielski dotyczący załączonego dokumentu umowy z Wykonawcą.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”. W ramach Programu „Nauka dla Ciebie” realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus” oraz zajęcia online. Program „Nauka dla Ciebie” finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020

Termin nadsyłania ofert: 17.09.2020 do godz. 10:0

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Formularz ofertowy - wersja edytowalna

Zawiadomienie o wyborze oferty