Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące realizacji 10 wyjazdów badawczych w ramach komponentu badawczego w Programie „Nauka dla Ciebie”

 

Termin realizacji: od początku września do końca listopada 2019 r.

Wymagania stawiane wykonawcy: na każdy wyjazd badawczy składają się następujące zadania:

  • Obsługa sprzętu (4 kamer wideo i dyktafonu) – sprawdzenie kamer, montaż, demontaż. Dostarczenie nagrań pracownikowi CNK.
  • Przeprowadzenie na każdym wyjeździe 15-20 minutowego wywiadu z nauczycielem obecnym na sali podczas zwiedzania wystawy.
  • Realizacja czynności związanych z organizacją warunków badania na wystawie.
  • Nadzorowanie badania kwestionariuszowego w salach (rozdanie ankiet, zebranie, przekazanie pracownikowi w CNK).

Jeden wyjazd trwa od jednego do dwóch dni. Szkoły biorące udział w projekcie znajdują się w całej Polsce, w związku z czym realizacja badań terenowych wiążę się z koniecznością dojazdu na miejsce. Termin realizacji zlecenia: od 1 września do końca listopada. Udział w badaniu wymaga również obecności na odprawie w Centrum Nauki Kopernik raz w tygodniu przed wyjazdem badawczym, począwszy od 1-go tygodnia września.

Więcej o projekcie: http://www.kopernik.org.pl/dla-nauczycieli/naukobus/.

Program NAUKOBUS finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy z dnia 4 stycznia 2019 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2019”

Zainteresowanych prosimy o przesłanie oferty do 15.08.2019 r. z podaniem stawki brutto za realizację jednego wyjazdu badawczego z uwzględnieniem kosztów zakwaterowania, wyżywienia i transportu, które wykonawca pokrywa we własnym zakresie.

Kryteria oceny ofert

- 100% cena.

Bierzemy pod uwagę wybór więcej niż jednego wykonawcy.

Wszystkie pytania i ofertę nalezy kierować na adres: aneta.gop@kopernik.org.pl