Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę 12 zestawów eksponatu Usyp Mapę w ramach inicjatywy SOWA.


Postępowanie na dostawę 12 zestawów eksponatu Usyp Mapę w ramach inicjatywy SOWA prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej Platformy zakupowej pod adresem: https://platormazakupowa.pl

Indywidualny adres niniejszego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/896492