Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Znak sprawy: WY.262.75.2022 

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA KOMPLEKSOWA USŁUGA TURYSTYCZNA na potrzeby Letniej Szkoły Prototypowania w ramach Programu Nauka dla Ciebie.


Szanowni Państwo,

w związku z organizacją w terminie 21-26.08.2022 warsztatów pod nazwą Letnia Szkoła Prototypowania zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji dotyczącej orientacyjnej wartości netto wykonania przedmiotu zamówienia obejmującego kompleksową usługę turystyczną, obejmującą noclegi, transport, wyżywienie oraz materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:

  • załącznik nr 1 - opis kompleksowej usługi turystycznej
  • załącznik nr 2 - lista materiałów

Udzielona informacja posłuży do dokonania niezbędnych przed wszczęciem postępowania czynności, tj.  szacowania wartości zamówienia. Przesłana przez Państwa informacja nie będzie stanowić Oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie będzie podstawą do udzielenia zamówienia. W przypadku przesłania przedmiotowej informacji, zostaną Państwo poinformowani o prowadzonym postępowaniu i zaproszeni do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia – złożenie oferty.

 


Wycenę należy przesłać na adres poczty elektronicznej: magdalena.stachurska@kopernik.org.pl do dnia 24.06.2022 r. (piątek) do godz. 11:00.

W treści wiadomości proszę wpisać następującą formułę:

W odpowiedzi na zapytanie WY.262.75.2022 dotyczące wyceny na potrzeby dokonania przez Zamawiającego prawidłowego oszacowania szacunkowej wartości zamówienia, tj. kompleksowej usługi turystycznej na potrzeby Letniej Szkoły Prototypowania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia informuję, że cena w/w przedmiotu zamówienia wynosi łącznie netto: ...........

Ewentualne pytania, mające wpływ na przedmiotową wycenę, proszę kierować na powyższy adres.

Zamówienie jest realizowane w ramach wspólnego Programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020. W ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus” oraz zajęcia online.

 


załącznik nr 1 - opis kompleksowej usługi turystycznej

załącznik nr 2 - lista materiałów