Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Sukcesywne usługi przeglądów okresowych i bieżących napraw samochodów na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.37.2023.DP

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie