Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa i wymiana akumulatorów w jednostce centralnej instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego w budynku Centrum Nauki Kopernik.

DZP.261.40.2023.MF

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie