Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Wykonanie i dostawa 18 zestawów elektronicznych „CanSat Kit” na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.74.2024.DP

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie