Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Świadczenie usług serwisowych służących rozwojowi dwóch stron internetowych Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.22.2022.MF

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie