Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Przedmiotem zamówienia jest usługa tłumaczenia z języka angielskiego na język polski materiałów edukacyjnych o tematyce kosmicznej, zawierających się w obszarze przedmiotów ścisłych, na potrzeby programu ESERO-Polska (Europejskie Biuro Edukacji Kosmicznej), którego partnerem w Polsce jest Centrum Nauki Kopernik.

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy (załącznik 1)

Załącznik 2

Załącznik 3

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: esero@kopernik.org.pl do dnia 5.05.2020 (wtorek) g. 23:59