Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Szanowni Państwo, 

 

W marcu w CNK pojawi się nowa wystawa czasowa pt. „Zmierz się”. Wystawa dotyczyć będzie mierzenia wszelkich parametrów ludzkiego organizmu. Będzie o nas samych i o tym jak mierzenie i liczby pomagają nam wyrażać fizyczne i psychiczne cechy naszych organizmów, nasze zdolności. 
 

W związku z tym pojawiła się potrzeba stworzenia nowego pokazu naukowego, który będzie nawiązywał do wystawy.  

Planowany termin rozpoczęcia działania pokazu to połowa marca 2019.  

 

W związku z powyższym poszukuję dwóch osób, które przygotują scenariusz tego pokazu.  

Zapoznajcie się szczegółowo z poniższym tekstem opisującym zasady zgłoszeń: 

 

Przedmiotem jest stworzenie scenariusza pokazu. 

  • Czas trwania pokazu: 15 i 30 minut 

  • Tematyka pokazu: scenariusz powinien odwoływać się do wystawy czasowej – w szerokim znaczeniu hasła „Zmierz się”. Może nawiązywać do anatomii człowieka, różnych parametrów organizmu, wyzwań, jakich podejmują się ludzie, granic wytrzymałości ludzkiego organizmu itp. Ważne, żeby w narracji pojawił się temat człowieka/ciała/natury, a nie tylko liczb czy miar. 

  • Stworzenie scenariusza to także skompletowanie i dostarczenie sprzętów, oraz materiałów na potrzeby pokazu – finansowanie po stronie CNK. 

  • W ramach tworzenia scenariusza, osoby przygotowujące będą także zobowiązane do przeprowadzania testów opracowanych doświadczeń. 

 

Termin składania zgłoszeń mija w poniedziałek 22 października 2018 o 10:00.  

Zgłoszenia na adres: marta.iglewska@kopernik.org.pl  

 

Zgłoszenie powinno zawierać: 

  • cenę ryczałtową (całościową) za przygotowanie scenariusza (brutto)  

  • propozycję głównej tematyki i dwóch doświadczeń, które mogłyby się znaleźć w pokazie. Doświadczenia te powinny być opisane merytorycznie maksymalnie pięcioma zdaniami. Doświadczenia te powinny być także uzupełnione o proponowaną narrację.  

 

Zgłoszenia będą analizowane w następujący sposób: 

  • Kryterium A – cena ryczałtowa (całościowa) za przygotowanie scenariusza (brutto) 

Kryterium B – zaproponowane eksperymenty 

 

  • Maksymalnie można uzyskać 100 pkt za zgłoszenie: 

25 pkt kryterium A 

75 pkt kryterium B 

 

  • Kryterium B będzie oceniane pod kątem (skala od 1 do 15 pkt, gdzie 1 to minimum skali): 

- atrakcyjności 

- zgodności z wystawą 

- innowacyjności  

- możliwości pokazowych 

- historii w zaproponowanym ciągu doświadczeń