Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Świadczenie usług pielęgnacji zieleni na terenie Centrum Nauki Kopernik

PZP.260.11.2022.MW

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej pod adresem:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,81702,8341f1f8843306f42c6f3680e0eaf9be.html