Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Montaż oznaczeń dotykowych posadzki wspomagających osoby z niepełnosprawnością wzroku dla Centrum Nauki Kopernik – ponowienie.

DZP.261.84.2023.MF

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie