Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Znak sprawy: WY.262.80.2022

Kompleksowa usługa dostawy zestawów edukacyjnych NDC w domu

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach wspólnego Programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020. W ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus” oraz zajęcia online.

 

Termin nadsyłania ofert:

20.07.2022 do godziny 10:00


Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Załącznik 3 - formularz ofertowy

Załącznik 4 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Pytania i odpowiedzi 14.07.2022

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty