Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa roślin oraz obsadzenie ich w donicach zamawiającego w budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego oraz na dachu budynku Centrum Nauki Kopernik.

DZP.261.6.2022.JŚ

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie