Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Postępowanie na dostawę, montaż i uruchomienie nowego systemu projekcji w Planetarium i zintegrowanie go z pozostałymi elementami aparatury Planetarium w trybie przetargu nieograniocznego.


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl
Indywidualny adres niniejszego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/879782

Przedmiot zamówienia realizowany i finansowany jest w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki na podstawie umowy z dnia 23 października 2023 r. Nr MEiN/2023/DPI/3079. W roku 2024 w ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus”, „Planetobus”, „O matmo!” oraz 27. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.