Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Informacja o ogłoszeniu

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PO_ZP_56_2014_CNK_JK/Informacje_o_ogloszeniu_2014-100813.pdf

Ogłoszenie

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PO_ZP_56_2014_CNK_JK/Ogloszenie.pdf

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PO_ZP_56_2014_CNK_JK/Wniosek_o_dopuszczenie_do_udzialu_w_postepowanu_przetargowym.doc

Załącznik nr 5 do Wniosku - wykaz osób

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PO_ZP_56_2014_CNK_JK/Zalacznik_nr_5_do_Wniosku_-_wykaz_osob.doc

Załączniki nr 1,2,3,4 do Wniosku

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PO_ZP_56_2014_CNK_JK/Zalaczniki_nr_1_2_3_4_do_Wniosku.docx

Aplication

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PO_ZP_56_2014_CNK_JK/APLICATION.pdf

Declaration

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PO_ZP_56_2014_CNK_JK/DECLARATION.pdf

List of person

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PO_ZP_56_2014_CNK_JK/LIST_OF_PERSONS.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PO_ZP_56_2014_CNK_JK/Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

Informacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PO_ZP_56_2014_CNK_JK/Informacja_o_wynikach_oceny_spelniania_warunkow.pdf

Informacja o zakończeniu dialogu konkurencyjnego

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PO_ZP_56_2014_CNK_JK/informacja_o_zakonczeniu_dialogu_konkurencyjnego.doc.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PO_ZP_56_2014_CNK_JK/wybor_internet.pdf