Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROJEKTU: „KAMPANIE EDUKACYJNO – INFORMACYJNE” NR: POPC.03.04.00-00-0001/17 

 

Szanowni Państwo, 

  

Zwracam się do Państwa z prośbą o przygotowanie oferty zaprojektowanie oświetlenia wystawy „Przyszłosć jest dziś” na podstawie dostarczonego przez CNK rzutu wystawy, oraz dostawa oraz montaż opraw oświetleniowych w siedzibie CNK.  

 

Pełna treść zapytania ofertowego dostępna jest w bazie konkurencyjności pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/48077

 

Czas realizacji zamówienia - do 31.07.2021 r. 

 

Termin składania ofert upływa 19 maja 2021 roku o godzinie 24:00 

Oferty na stosownym formularzu ofertowym proszę wysyłać na adres: michal.grzymala@kopernik.org.pl.

 

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” (KEI) realizowanego na podstawie Porozumienia z dnia 7 grudnia 2017 roku (nr POPC.03.04.00-00-0001/17-00) o dofinansowanie projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.4 „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych”, oraz Porozumienia o partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne”, zawartego 26 listopada 2019 roku między Ministrem Cyfryzacji a NASK-PIB i Centrum Nauki Kopernik.