Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Termin składania ofert: 24.02.2014 r. godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_58_2013_CNK_MG/Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

SIWZ wraz załącznikami 3-8

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_58_2013_CNK_MG/SIWZ_wraz_z_zalacznikami_3-8.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_58_2013_CNK_MG/Zalacznik_nr_2_-_wzor_umowy.docx

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_58_2013_CNK_MG/Zalacznik_nr_1_-_Szczegolowy_Opis_Przedmiotu_Zamowienia_OST.docx

Załącznik nr 9 do SIWZ - Plan terenu wokół budynku CNK

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_58_2013_CNK_MG/Zalacznik_nr_9_do_SIWZ_-_Plan_terenu_wokol_budynku_CNK.pdf

Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz roślin w biurach

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_58_2013_CNK_MG/Zalacznik_nr_10_do_SIWZ_-_Wykaz_roslin_w_biurach.doc

Załącznik nr 11 do SIWZ - Wykaz roślin na dachu

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_58_2013_CNK_MG/Zalacznik_nr_11_do_SIWZ_-_Wykaz_roslin_na_dachu.pdf

Załącznik nr 12 do SIWZ - Wykaz roślin na skarpie

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_58_2013_CNK_MG/Zalacznik_nr_12_do_SIWZ_-_Wykaz_roslin_na_skarpie.pdf

Załącznik nr 13 do SIWZ - Wykaz sprzętu do pielęgnacji roślin

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_58_2013_CNK_MG/Zalacznik_nr_13_do_SIWZ_-_Wykaz_sprzetu_do_pielegnacji_roslin.docx

Załącznik nr 14 do SIWZ - Zestawienie nasadzeń roślinnych na dachu budynku

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_58_2013_CNK_MG/Zalacznik_nr_14_do_SIWZ_-_Zestawienie_nasadzen_roslinnych_na_dachu_budynku.pdf

Załącznik nr 15 do SIWZ - Zestawienie nasadzeń roślinnych na parterze budynku

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_58_2013_CNK_MG/Zalacznik_nr_15_do_SIWZ_-_Zestawienie_nasadzen_roslinnych_na_parterze_budynku.pdf

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja treści SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_58_2013_CNK_MG/Odpowiedzi_na_pytania_oraz_modyfikacja_tresci_SIWZ.pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_58_2013_CNK_MG/Informacja_-_wybor_oferty_najkorzystniejszej_Internet.pdf