Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Konkurs na wynajem powierzchni gastronomicznej w budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Warszawie.
Na oferty konkursowe czekamy do dnia 25.01.2023 r do godz.12.00. Oferty należy składać w siedzibie Centrum Nauki Kopernik przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie w sekretariacie,  zgodnie z § 4 Regulaminu Konkursu.
1. 
Regulamin 
2.Projekt umowy
ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr.1 do umowy 
Załącznik nr.2 do umowy oraz nr.1 do Regulaminu  (Założenia dla Najemcy)
Załącznik nr.3 do umowy
Załącznik nr.4 do umowy
Załącznik nr.5 do umowy
Załącznik nr.2 do Regulaminu
Załącznik nr.4 do Regulaminu
Załącznik nr.5 do Regulaminu
Zamknięcie konkursu - brak ofert