Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Świadczenie usług polegających na obsłudze i przygotowaniu wystaw objazdowych na terytorium Polski (2).

PZP.26.19.2019.MSt

Tryb: usługi społeczne.

 

=================================================================================

Informacja o udzieleniu zamówienia z dn. 14.05.2019r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert z dn. 30.04.2019r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert z dn. 26.04.2019r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjaśnienia treści ogłoszenia z dn. 23.04.2019r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 10.04.2019r.

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 - wzór umowy (plik zip).

Załącznik nr 3 - formularz oferty.

Załącznik nr 4 - oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy.

=================================================================================