Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Centrum Nauki Kopernik 100 zestawów LEGO® CITY: Stacja kosmiczna na Księżycu (nr katalogowy: 60227) na potrzeby Programu Nauka Dla Ciebie.

Zapytanie ofertowe nr WY.26.5.2020

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”. W ramach Programu „Nauka dla Ciebie” realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus” oraz zajęcia online. Program „Nauka dla Ciebie” finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020

Uwaga! 
Modyfikacja załącznika „Zapytanie ofertowe” z dnia 21.09.2020 – zmiana dotyczy przedłużenia terminu na przesłanie zgłoszenia (zmiana oznaczona kolorem czerwonym). 

 
Termin nadsyłania ofert: zmiana z 25.09.2020 do godz. 17:00. Termin wydłużony do: 2 października 2020 do godziny 10:00. 
 
W wyznaczonym terminie została złożona jedna oferta od firmy PARTNER Krzysztof Saganowski, ul. Wygodna 23, 94-024 Łódź. Złożona oferta spełnia wszelkie wymogi zamieszczonego zapytania ofertowego. 
 
Zamawiający wybrał ofertę w/w wykonawcy jako najkorzystniejszą.

 

Zapytanie ofertowe

Formularz

Formularz w wersji edytowalnej

Wzór umowy