Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa stołu antywibracyjnego dla Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik.

DZP.261.83.2024.MF

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie