Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Usługa wykonania nowej wersji mapy online 26. Pikniku Naukowego

DZP.261.3.2023.DP

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie