Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_59_2013_CNK_MG/Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

SIWZ wraz z załącznikami 3-8

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_59_2013_CNK_MG/SIWZ_wraz_z_zalacznikami_nr_3-8.pdf

Załącznik nr 1 - Instrukcja eksploatacji i konserwacji obiektu

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_59_2013_CNK_MG/Zalacznik_nr_1_-_Instrukcja_eksploatacji_i_konserwacji_obiektu_w_okresie_adaptacji.doc

Załącznik nr 2 - Opis nieruchomości

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_59_2013_CNK_MG/Zalacznik_nr_2_-_OPIS_NIERUCHOMOSCI.doc

Załącznik nr 9 - Wzór umowy

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_59_2013_CNK_MG/Zalacznik_nr_9_-_wzor_umowy.docx

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_59_2013_CNK_MG/Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 20.01.2014 r.

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_59_2013_CNK_MG/Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_-_z_dnia_20.01.2014_r..pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej Oferty

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_59_2013_CNK_MG/Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf