Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Ogłoszenie o zamówieniu-http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/x/PO_ZP_22_2013_KT/Ogloszenie_o_zamowieniu_Akwaporyna.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ-http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/x/PO_ZP_22_2013_KT/Zalacznik_nr_1_do_SIWZ.pdf

Załącznik nr 2-3 do SIWZ-http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/x/PO_ZP_22_2013_KT/Zalacznik_nr_2-3_do_SIWZ.pdf

Załącznik nr 4-7 do SIWZ-http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/x/PO_ZP_22_2013_KT/Zalaczniki_nr_4-7_do_SIWZ.pdf

Załącznik nr 9 do SIWZ-http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/x/PO_ZP_22_2013_KT/Zalacznik_nr_9_do_SIWZ.pdf

Wzór umowy-http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/x/PO_ZP_22_2013_KT/Wzor_umowy_Akwaporyna.pdf

SIWZ-http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/x/PO_ZP_22_2013_KT/SIWZ-v1.pdf

Pozostałe dokumenty w tym Projekty Wykonawcze, Przedmiary Robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dostępne sa pod adresem http://cnk.home.pl/akwaporyna.zip  Dokumentacja dostępna także na stronie :www.szrm.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w ramach Umowy o współpracę zawartej pomiędzy Centrum Nauki Kopernik a Miastem Stołecznym Warszawa-Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta na: Wykonanie infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół eksponatu  „Model Akwaporyny” zlokalizowanego na terenie Centrum Nauki Kopernik w Warszawie”

Przestawiciel Zamawiającego uprawniony do kontaktów z Wykonawcami-Miasto Stołeczne Warszawa-Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Otwarcie

Termin składania ofert: 30 października 2013 o godz 11:30 w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta

Ofert nastąpi w: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, Warszawa, dnia 30 Października 2013 o godz 12:00, pok.12

Wizja lokalna:22.10.2013 r. godz 11:15 w Recepcji CNK, przy wejściu pracowniczym.

Wybór najkorzystniejszej oferty-http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/x/PO_ZP_22_2013_KT/Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf