Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Wykonanie zasilania czterech gniazd w Planetarium Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.53.2023.MF

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie