Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa nowych licencji Microsoft Copilot na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.75.2024.JŚ

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie.