Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa wraz z montażem nowych foteli do Planetarium Niebo Kopernika w Centrum Nauki Kopernik.

Tryb: przetarg nieograniczony

PZP.26.11.2019.MSt

 

=========================================================================================

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 29.05.2019r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert z dn. 13.05.2019r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dn. 7.05.2019r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłodzenie o zamówieniu nr 535705-N-2019 z dn. 16.04.2019r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (plik zip).

Załącznik nr 2 - wzór umowy.

Załącznik nr 3 - formularz oferty.

Załącznik nr 4 - oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawców.

=========================================================================================