Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Przedmiotem zamówienia WY.26.14.2020 jest usługa umieszczenia tekstu sponsorowanego w portalach regionalnych o zasięgu ogólnopolskim na potrzeby Programu Nauka dla Ciebie realizowanego przez Centrum Nauki Kopernik wraz z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 1. Termin nadsyłania zgłoszeń: 13.11.2020 do godziny 16:00.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach wspólnego Programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”. Program „Nauka dla Ciebie” finansowany jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020 W ramach Programu „Nauka dla Ciebie” realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus” oraz zajęcia online. Informacje o Programie: https://www.kopernik.org.pl/edukacja/nauka-dla-ciebie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4