Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Centrum Nauki Kopernik stereoskopowego zestawu mikroskopowego.

Zapytanie ofertowe nr WY.26.8.2020

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”. W ramach Programu „Nauka dla Ciebie” realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus” oraz zajęcia online. Program „Nauka dla Ciebie” finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020

Termin nadsyłania ofert: 30.09.2020 do godz. 12.00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3