Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Wykonanie audytu systemu dźwiękowego sali Planetarium na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.54.2023.DP

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie