Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Przedłużenie licencji na oprogramowanie Adobe dla Centrum Nauki Kopernik.

DZP.261.6.2024.MF

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie