Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

DZP.260.30.2024.MW

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji.

Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/917109

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie awaryjnych usług transportowych – transport eksponatów do wskazanych przez Centrum Nauki Kopernik lokalizacji na terenie Polski w ramach projektu SOWA


Przedmiot zamówienia finansowany jest w ramach projektu SOWA. Inicjatywa „SOWA – Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 50 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021–2028..