Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Obsługa techniczna nieruchomości Centrum Nauki Kopernik
oraz Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego.

DZP.260.76.2022.KZ

Tryb: Przetarg nieograniczony


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej pod adresem www:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,108050,fd618676b02c0d65c92a91b2af04d2e5.html