Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Usługa kierowania pracowników tymczasowych do wykonywania pracy na potrzeby Centrum Nauki Kopernik.

DZP.261.12.2024.MF

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie