Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa i wymiana kompletnych, przeciwpożarowych (EI30), dwuskrzydłowych drzwi z oprzyrządowaniem w budynku Centrum Nauki Kopernik (2)

DZP.261.63.2024.JŚ

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie