Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa półek do regałów archiwum zakładowego Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.80.2023.JŚ

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie