Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Świadczenie usług polegających na zapewnieniu realizacji działań wykonywanych przez edukatorów w ramach Programu Nauka Dla Ciebie realizowanego wspólnie przez Centrum Nauki Kopernik i Ministerstwo Edukacji i Nauki na terytorium Polski i Europy.

Znak sprawy: WY.262.39.2022

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach wspólnego Programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020. W ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus” oraz zajęcia online.

 

Termin nadsyłania ofert:

22.04.2022 do godziny 10:00

Komplet materiałów do pobrania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia