Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Projekt „Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych.”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/SBN/2018

Zapytanie ofertowe na usługę stworzenia scenariusza warsztatów dla nauczycieli i dyrektorów 38 szkół „Praca grupowa uczniów i jej ocena” oraz przeprowadzenia w/w warsztatów.

 

Termin składania ofert

TERMIN SKŁADANIA OFERT ULEGA WYDŁUŻENIU DO DNIA 20.04.2018 do godz. 12:00

Wyniki postępowania 23.04.2018

Protokół postępowania 23.04.2018

Zapytanie ofertowe aktualizacja

Załącznik nr 1 aktualizacja

Załącznik nr 2