Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Termin składania ofert upływa w dniu 11.12.2018 r. o godz. 12:00

Wyniki postępowania - wybór oferty najkorzystniejszej - 28.12.2018 r.

==========================================

Informacja z otwarcia ofert z dn. 11.12.2018r.

==========================================

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ wraz z załącznikami